Focal Point Destination Danube - Новини http://fpdd.bg/rss.php Focal Point Destination Danube bg http://fpdd.bg/img/logo.png Focal Point Destination Danube http://fpdd.bg 325 96 VJ Soft SMS support@vjsoft.net До нови срещи! http://fpdd.bg/bg/news/199-До нови срещи!/ <p> Скъпи приятели и колеги,</p> <p> След близо 3 години проект &bdquo;Насърчаване на икономиката и заетостта&ldquo; е към своя край, а с него приключва своята работа и Контактен център &quot;Дестинация Дунав&quot; (FPDD).</p> <p> Времето се оказа твърде малко за да свършим всичко, което бихме искали. Въпреки това&nbsp; вярваме, че постигнатото, със всички грешки и пропуски, е в интерес на туристическото развитие на Дунавския регион и ще намери своето продължение чрез Вас и Вашите усилия в полза на туризма.</p> <p> Благодарим Ви за партньорството и удоволствието да работим заедно!</p> <p> Оставаме Ваши и Заедно за Българския Дунав,<br /> Кнут, Криси, Мишо и Ицо</p> <p> П.П.: Всички ресурси на <a href="http://www.fpdd.bg" target="_blank">www.fpdd.bg</a> ще бъдат достъпни до края на 2015 г. При необходимост от друга информация по повод проекта и резултатите му, моля използвайте електронните адреси&nbsp;<a href="mailto:hristomir.r.hristov@gmail.com">hristomir.r.hristov@gmail.com</a> и <a href="mailto:kristina.rashkova@abv.bg">kristina.rashkova@abv.bg</a>.<br /> &nbsp;</p> Mon,27 July 2015 14:12:28 +0200 Рекламни материали за Дунавския регион http://fpdd.bg/bg/news/198-Рекламни материали за Дунавския регион/ <p> Уважаеми колеги и приятели,</p> <p> В хода на досегашната дейност на FPDD и на съвместната работа с Вас, установихме висока степен на фрагментираност в усилията на заинтересованите лица да се популяризира Дунавския рагион, както и почти пълната липса на маркетингови действия за единно представяне и продажба на региона като цялостна и единна туристическа дестинация.&nbsp;</p> <p> В същото време, благодарение на регулярните мониторингови анкети за дейността на FPDD, регистрирахме висока степен на интерес от Ваша страна за вътрешнорегионално партньорство и подкрепа от страна на FPDD в областта на маркетинга и рекламата.</p> <p> Ето защо, с оглед наближаващия край на проект &bdquo;Насърчаване на икономиката и заетостта&ldquo; и най-вече в контекста на предстоящото туристическо райониране на България и формирането на Дунавски туристически район, решихме да пристъпим към издаване на пакет рекламни материали за Дунавския регион, с което да подпомогнем Вас, Министерство на туризма и бъдещата Организация за управление на района.&nbsp; Чрез тях се надяваме да постигнем:</p> <ul> <li> Цялостно и единно представяне и по-добра разпознаваемост на региона;</li> <li> Разширяване на потенциалните целеви групи (вкл. туроператори);</li> <li> Улеснено и иновативно разпространение &ndash; материалите ще могат да бъдат сваляни и четени от всяко устройство, по-удобни са за уеб-разпространение, вкл. социални мрежи и др.</li> <li> Възможност всеки заинтересован безплатно да качи продуктите на страницата си;</li> <li> Безплатно предоставяне на завършените файлове за хартиен печат или размножаване на ел. носител;</li> <li> Захранване с информация за българския участък на р. Дунав на платформата за Дунавския регион&nbsp;danube.travel;</li> <li> Осигуряване на първична информация и базово форматиране за QR-кодове за отделните обекти;</li> <li> Осигуряване на първична информация и базово форматиране за захранване на евентуален DMO-уебсайт.</li> </ul> <p> Разработените пътевеодител и шест тематични брошури можете да разгледате&nbsp;<a href="http://fpdd.bg/bg/page/prom_materials" target="_blank">тук</a>&nbsp;<em>(Молим да имате предвид, че публикуваният формат е временен и цели да Ви запознае с дизайна и съдържанието на материалите. Предстои публикуване на онлайн версия за разглеждане.)</em>.</p> <p> В кратки срокове предстои всички материали да бъдат подготвени в електронен формат (.еpub) в две езикови версии - на български и на английски език. Oтпечатани са ограничени тиражи на хартиен носител, които ще бъдат предоставени на Министерство на туризма и на партньори от региона, оказали съдействие в процеса на разработване на материалите. Електронните версии за допечат ще бъдат предоставени безвъзмездно на Министерство на туризма, заинтересовани страни от региона (общини, туристически организации) и на бъдещата ОУ на Дунавски туристически район.&nbsp;</p> <p> Използваме възможността да изразим сърдечна благодарност на партньорите от региона, който откликнаха на нашата покана за набиране на начална информация и ни съдействаха през целия процес на работа. Специални благодарности и на екипа от Бук Бутик ООД, на който бе възложена предпечатната подготовка и печата на рекламните материали.</p> <p> Искрено се надяваме материалите да бъдат интересни и полезни за Вас. Бихме се радвали да получим Вашето мнение и оценка за разработените продукти на нашия електронен адрес&nbsp;<a href="mailto:office.sofia@fpdd.bg">office.sofia@fpdd.bg</a>&nbsp;или директно от полето за връзка с нас.</p> <p> Поздрави,</p> <p> Екипът на FPDD</p> Mon,06 July 2015 16:31:38 +0200 Среща на страните от Дунавския регион - София http://fpdd.bg/bg/news/196-Среща на страните от Дунавския регион - София/ <p> Министърът на туризма Николина Ангелкова откри срещата на страните от Дунавския регион &bdquo;Устойчив туризъм чрез сътрудничество с европейски фондове и инвестиции&ldquo;. Форумът, организиран от Министерство на туризма, се състоя на 8 юни 2015 г. (понеделник), в Централния военен клуб в София. Специални гости на събитието бяха генералният секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай, генералният директор на ГД &ldquo;Регионална и градска политика&rdquo; на ЕК Валтер Дефаа и генералният директор на ГД &ldquo;Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП&ldquo; на ЕК Даниел Кайеха. В церемонията по откриването взеха участие министърът на икономиката Божидар Лукарски и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова.</p> <p> <a href="/userfiles/files/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%2008.06.pdf" target="_blank">Програмата</a> на форума включи дискусии в три панела. Първият бе посветен на възможностите за финансиране по стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион, стимулирането на регионалното развитие и растежа чрез туристически инвестиции. Вторият дебат се фокусир върху ролята на местната власт за подобряване на сътрудничеството и развитието на съвместни туристически продукти в Дунавския регион. В третия панел се обсъдиха възможностите за сътрудничество между бизнеса и академичната общност като основа за дългосрочно развитие на туризма в Дунавския регион.</p> <p> Панелисти във форума бяха:</p> <ul> <li> г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;</li> <li> г-жа Клара Досталова, заместник-министър на регионалното развитие, Чешка република;</li> <li> г-н Франтишек Палко, заместник-министър на туризма на Словакия;</li> <li> г-жа Ева Старус Подлогар, генерален директор на дирекция &bdquo;Туризъм и международни отношения&ldquo;, Министерство на икономическото развитие и технологиите, Словения;</li> <li> г-н Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново;</li> <li> г-н Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра;</li> <li> г-жа Таня Христова, кмет Община Габрово;</li> <li> г-н Кнут Гербер, съветник към GIZ (German Agency for International&nbsp;Cooperation), Немско дружество за международно сътрудничество<em> (презентацията на г-н Гербер на тема &quot;Круизен туризъм по българския Дунав&quot;&nbsp;можете да разгледате <a href="/userfiles/files/Danube%20cruise%2008.06.15-2.pdf" target="_blank">тук</a>, а проучване на FPDD по темата - <a href="http://fpdd.bg/userfiles/files/DanubeCruiseTourism-FINAL-BG.pdf" target="_blank">тук</a>)</em>;&nbsp;</li> <li> г-н Иво Маринов, директор на ОП &bdquo;Туристическо обслужване&ldquo; в София;</li> <li> проф. д-р Юлиана Попова, заместник-ректор на Русенски&nbsp;университет &ldquo;Ангел Кънчев&rdquo;;</li> <li> проф. Руслан Пенчев, ректор на МБВУ;</li> <li> проф. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет &bdquo;Черноризец Храбър&rdquo;;&nbsp;</li> <li> г-н Любомир Попйорданов, председател на УС на Българската асоциация за алтернативен туризъм.</li> </ul> <p> В дискусиите се включиха експерти от централната и местна власт, академичната общност, туристическия сектор и др.</p> <p> В рамките форума министърът на туризма Николина Ангелкова и генералният секретар на СОТ Талеб Рифай подписаха Писмо за намерение за създаване на международна мрежа от туристически обсерватории. Обсерваториите ще се създават заедно с академични или научни центрове, като студенти и преподаватели работят по мониторинга на определен набор от индикатори, следвайки методика на СОТ и под техен контрол. Получените данни ще са ценни за изследване на тенденциите и набелязване на мерки за подобряване на туристическия продукт на дадена страна. Предвижда се създаването на мрежата да започне в няколко дестинации в Средното и Долно течение на река Дунав, като това ще бъде използвано и в подкрепа на разработването на бранд &bdquo;Дунав&ldquo;.</p> Tue,09 June 2015 10:15:43 +0200 Международна дунавска конференция - Видин http://fpdd.bg/bg/news/195-Международна дунавска конференция - Видин/ <p> Участници от 6 държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Украйна и Словакия) се включиха в международната дунавска конференция, организирана от Община Видин и Областен информационен център-Видин. Форумът се проведе на 21 и 22 май 2015 г., в конферентния център на Областна администрация-Видин, и събра на едно място над 60 представители на управляващите органи на оперативните програми; на международни партньорски организации от горното, средното и долното поречие на река Дунав; на отговорните и партниращи звена на програмите за трансгранично сътрудничество България - Сърбия и Румъния - България; на координаторите по отделните приоритетни оси за изпълнение на Дунавската стратегия.</p> <p> Целта на конференцията &bdquo;Дунавски партньорства за растеж&quot; бе да се очертаят перспективите пред региона във връзка с програмния период до 2020 г. и изпълнението на проекти, водещи до постигане на целите на Дунавската стратегия.</p> <p> Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов откри международната дунавска конференция. Той изказа удовлетворението си от факта, че Видин е домакин на престижното събитие. &bdquo;Всички присъстващи тук ни обединява идеята да превърнем териториите по поречието на Дунав в процъфтяващи региони. Дунавската стратегия свързва намеренията и усилията и на Европейския съюз, и на държавите, разположени край река Дунав да постигнат висок стандарт на живот и просперитет във всички сфери&quot; - каза той.</p> <p> Добромир Дилов коментира, че с откриването на моста при Видин-Калафат е направена още една голяма крачка по отношение на свързаността между европейските държави и новите перспективи за по-интензивни междусъседски контакти между България и Румъния и пограничните населени места в областта. И изтъкна факта, че връзките в сферата на бизнеса, търговията, транспорта, туризма и разработването на съвместни проекти са станали по-динамични и се отварят нови възможности за комуникация с европейските държави.</p> <p> В същото време заместник-кметът посочи, че има още много какво да се желае по отношение на инфраструктурата, която е ахилесовата пета не само за Видинска област, а и за целия Северозападен регион, значителна част от който е разположен по поречието на Дунав. &bdquo;Позволявам си да поставя такъв конкретен въпрос на този форум, защото неговото решаване има ключово значение за отношението на чуждестранните инвеститори и за развитието на Видин като привлекателна туристическа дестинация. Разбира се, това важи и за други територии и има приоритетна значимост. Стратегията за развитие на Дунавския регион цели именно да решава такива проблеми и осигурява надежна основа за сближаване със съседните държави и региони, осигурявайки по-добро сътрудничество, ефективност и въздействие на националните, местните и политиките на Европейския съюз&quot; - отбеляза инж. Дилов. Той благодари на организаторите на форума и пожела ползотворна работа.</p> <p> Приветствие към участниците в събитието поднесе и областният управител на област Видин Момчил Станков. &bdquo;От векове видинчани са градили своя град на брега на Дунав така, че да могат да ползват природните му блага, да се любуват на красотата му, но най-вече да общуват с реката. Вярвам в нейната сила да обединява хората, живеещи по поречието на Дунав от Шварцвалд до Черно море. Вярвам в разумната воля на човека да насочва и управлява тази сила така, че да я превърне в източник на благоденствие. Стратегията на Европейския съюз за благоденстващ Дунавски регион е именно тази философия, инструмент, ресурс, перспектива на визията една благоприятна природна даденост да стане процъфтяващо място на оживен икономически, социален и културен живот&quot; - заяви Момчил Станков.</p> <p> Управителят на Областен информационен център-Видин Мариела Савкова запозна присъстващите със Стратегията на ЕС за Дунавския регион, с което даде началото на презентации и дискусии, посветени на възможностите дунавските партньорства да бъдат подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез оперативните програми, програмите за трансгранично сътрудничество и транснационалните инструменти на ЕС.<br /> ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма &bdquo;Техническа помощ&quot;, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.&nbsp;</p> Mon,25 May 2015 10:05:06 +0200 МТ предлага за обществено обсъждане Наредба за изискванията на МН и ЗХР http://fpdd.bg/bg/news/194-МТ предлага за обществено обсъждане Наредба за изискванията на МН и ЗХР/ <p> Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проект на&nbsp; наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.</p> <p> Проектният текст можете да разгледате на интернет страницата на <a href="http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/proekti-za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-naredba-za-iziskvaniyata-kum-mestata-za" target="_blank">Министерство на туризма</a>.</p> Mon,11 May 2015 11:25:46 +0200 Първи вариант на Насоки за кандидатстване по ИПП II BG - RS http://fpdd.bg/bg/news/193-Първи вариант на Насоки за кандидатстване по ИПП II BG - RS/ <p> Първи вариант на Насоки за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ II България - Сърбия е публикуван за публично обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 20 май 2015 г. на следния електронен адрес:&nbsp;<a href="mailto:nnikolich@mrrb.government.bg">nnikolich@mrrb.government.bg</a>.</p> <p> Важни забележки:</p> <ul> <li> Първият вариант на насоките се основава на програмния документ, които е в процес на разглеждане от страна на Европейската комисия. Както програмният документ, така и насоките, могат да се променят след официалното одобрение на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП II България - Сърбия и последващото одобрение на пакета за кандидатстване от Съвместния комитет за наблюдение;</li> <li> Тук представеният документ е само предварителен вариант на бъдещите официални насоки и не следва да се разглежда като Покана за изготвяне и подаване на проектни предложения. Моля не изпращайте проектни предложения преди обявяването на официалната покана за набиране на проектни предложения.</li> </ul> <p> Първия вариант на пакета документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на <a href="http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/page.php?c=20&amp;d=405" target="_blank">Програмата</a>.</p> Thu,23 April 2015 16:34:40 +0200 Казус: Позициониране на Дунавския регион на туристическата карта http://fpdd.bg/bg/news/192-Казус: Позициониране на Дунавския регион на туристическата карта/ <p> Като част от дейностите за изграждане на капацитет, в началото на 2014 г. FPDD покани експерти на ръководни позиции в областта на туризма от Дунавския регион да вземат участие в интензивен 3-дневен обучителен курс по методологията PM4SD (Проектен мениджмънт за устойчиво развитие). Придобитите в рамките на обучението компетенции намериха отражение в генерирането и реализацията на проектни идеи, сред които доброволчески лагер в ПП &quot;Русенски Лом&quot;, разработване на международен Европейски културен маршрут по поречието на р. Дунав и разнообразни събития и кампании за популяризирането на региона.</p> <p> Повече информация за провеждането на обучителния курс можете да намерите <a href="http://fpdd.bg/bg/events-archive/26-PM4SD%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB" target="_blank">тук</a>. Казусът &quot;Позициониране на Дунавския регион на туристическата карта&quot;, генериран като резултат от него, е наличен <a href="/userfiles/files/PM4SD%20Case%20Study%20Danube%202.pdf" target="_blank">тук</a>.</p> <p> Подробности за методологията PM4SD, както и за предлагани обучения, са налични на:&nbsp;<a href="http://www.pm4esd.eu" target="_blank">http://www.pm4esd.eu</a>.</p> Mon,20 April 2015 11:19:59 +0200 Стартира програма INTERREG V-A Румъния - България http://fpdd.bg/bg/news/191-Стартира програма INTERREG V-A Румъния - България/ <p> На 26 март 2015 г. в Белоградчик ще се проведе събитие по откриването на Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014 - 2020. Ден преди официалния старт, членовете на Комитета за наблюдение ще проведат първото си заседание (дневния ред за срещата можете да намерите <a href="/userfiles/files/BG_Agenda%20of%20the%20first%20MC%20meeting.pdf" target="_blank">тук</a>).</p> <p> Тържественото откриване ще започне в 10:00, с регистрация на участниците в хотел &quot;Скалите&quot;, ул. &quot;Хаджи Димитър&quot; 1, Белоградчик.</p> <p> Събитието ще предостави възможност за запознаване с новата Програма, нейния бюджет, области на интервенция, примери на индикативни дейности (включително примерни бюджет и времевата рамка за изпълнение на проекти), както и очакваните ползи. Всички презентации ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програмата. В близко бъдеще се очаква да бъдe организиранo следващо събитие по откриване на Програмата в избираемата зона за представяне на новите възможности за финансиране.</p> <p> Дневният ред на събитието по откриване на Програма&nbsp;INTERREG V-A Румъния - България 2014 - 2020 можете да разгледате <a href="/userfiles/files/BG_Agenda%20of%20the%20launching%20event.pdf" target="_blank">тук.</a></p> Tue,24 March 2015 10:59:45 +0200 Дунавският регион на ITB - Берлин http://fpdd.bg/bg/news/190-Дунавският регион на ITB - Берлин/ <p> За втора поредна година FPDD организира представянето на българския Дунавски регион на най-значимата международна туристическа борса ITB - Берлин (04.-08. март 2015 г.), със обособена площ в рамките на щанда на Министерство на туризма.</p> <p> Дунавските общини бяха поканени да изпратят рекламни материали, с които да бъдат популяризирани разнообразните възможности за туризъм и бизнес по българското поречие на втората по дължина река в Европа. Представители на FPDD и участници от Община Белоградчик посрещаха гостите на дунавския щанд и взеха участие в богатата съпътстваща програма:</p> <p> - Дунавски форум: Добри практики в транс-граничния туризъм (04. март) - панелна дискусия с участието на представители на ПО 3 на Стратегия на ЕС за Дунавския регион, Световната организация по туризъм към ООН, IG River Cruise, Eurotours - Austria и Alpine Pearls;</p> <p> - Дунавски салон, организиран от посолствата на Словакия и Баден-Вюртемберг (05. март);</p> <p> - Семинар на тема &quot;Речен круизен туризъм&quot;, организиран от Дунавски компетентен център - Белгард (DCC) (06. март) - презентации от представители на DCC, IG River Cruise, Софийски университет &quot;Св. Климент Охридски&quot; и Съюз на независимите туристически агенти в Хърватия.</p> <p> <em>* Презентациите от семинара можете да разгледате <a href="http://fpdd.bg/bg/page/fpdd%20materials" target="_blank">тук</a>.</em></p> <p> FPDD бе и активен партньор в дейностите, организирани от DCC - традиционната игра &quot;Дунавски паспорт&quot;, с участието на Германия, Австрия, Словакия, Сърбия, България, Румъния и Хърватия, както и групови тематични обиколки на дунавските страни.</p> <p> Снимки от изложението и всички съпътстващи събития можете да разгледата в галерията по-долу.</p> Wed,11 March 2015 11:13:08 +0200 Покана за участие в разработване на пакет от рекламни материали за Дунавския регион http://fpdd.bg/bg/news/188-Покана за участие в разработване на пакет от рекламни материали за Дунавския регион/ <hr /> <p> <strong>Уважаеми колеги,</strong></p> <p> В хода на досегашната дейност на Контактен център &bdquo;Дестинация Дунав&ldquo; (FPDD) се установи висока степен на фрагментираност в усилията на заинтересованите лица да се популяризира Дунавския рагион, както и почти пълната липса на маркетингови действия за единно представяне и продажба на региона като цялостна и единна туристическа дестинация. В същото време, регистрирахме висока степен на местен интерес за вътрешнорегионално партньорство и подкрепа от страна на FPDD в областта на маркетинга и рекламата.</p> <p> С оглед на това и най-вече в контекста на предстоящото туристическо райониране на България и формирането на Дунавски туристически район, решихме да пристъпим към <strong>издаване на пакет рекламни материали за Дунавския регион</strong>, с което да подпомогнем Министерство на туризма, бъдещата Организация за управление на туристически район &quot;Дунав&quot; и общините от него.&nbsp; Чрез тях се надяваме да постигнем:</p> <ul> <li> Цялостно и единно представяне и по-добра разпознаваемост на региона;</li> <li> Разширяване на потенциалните целеви групи (вкл. туроператори);</li> <li> Улеснено и иновативно разпространение &ndash; материалите ще могат да бъдат сваляни и четени от всяко устройство, по-удобни са за уеб-разпространение, вкл. социални мрежи и др.;</li> <li> Възможност всеки заинтересован безплатно да качи продуктите на страницата си;</li> <li> Безплатно предоставяне на завършените файлове за хартиен печат или размножаване на ел. носител;</li> <li> Захранване с информация за българския участък на р. Дунав на платформата за Дунавския регион&nbsp; danube.travel;</li> <li> Осигуряване на първична информация и базово форматиране за QR-кодове за отделните обекти;</li> <li> Осигуряване на първична информация и базово форматиране за захранване на евентуален DMO-уебсайт.</li> </ul> <p> Всички материали ще бъдат издадени в печатен и в електронен формат в две езикови версии - на български и на английски език, като тиражи от печатните издания, както и електронните варианти, ще бъдат предоставени безвъзмездно на Министерство на туризма, на заинтересовани лица от региона (общини, туристически организации) и на бъдещата ОУ на Дунавски туристически район.&nbsp;</p> <p> <strong>Всички разходи по подготовката и тиражирането на материалите ще бъдат за сметка на </strong><strong>FPDD</strong>, като изготвянето на съдържанието, предпечатната подготовка и печата са възложени на <strong>Бук Бутик ООД</strong>, фирма с дългогодишен опит в туристическата реклама.</p> <p> С оглед подготовката на надежден и качествен краен продукт, <strong>Ви каним да се включите в подготовката на материалите</strong>, като Ви <strong>молим за потвърждение/отказ, по възможност до 06.03.2015 г., на нашия електронен адрес&nbsp;</strong><a href="mailto:office.sofia@fpdd.bg"><strong>office.sofia@fpdd.bg</strong></a><strong>. &nbsp;</strong></p> <p> <strong>В случай на съгласие за участие от Ваша страна</strong>, молим да ни окажете съдействие чрез:</p> <p> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Определяне на лице за контакт, с което да взаимодействаме при подготовката на материалите;</p> <p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Осигуряване/съдействие за осигуряване на достъп до отделни обекти на териротията на общината с цел заснемане (ако и където възникне необходимост);</p> <p> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Предложение за обекти, събития, традиции и др. в рамките на общината, които да бъдат включени в материалите (с оглед окончателния подбор от страна на съставителския екип е желателно да ги подредите според Вашата преценка за важността им);&nbsp;</p> <p> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Текстова и контактна информация за предложенията по точка 3. Всичко текстове трябва да се предоставят в .DOC или .DOCX файл. Всички предоставени текстове следва да бъдат със споделени права за използване в печатни и електронни издания.</p> <p> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Снимков материал за предложенията по т.3. Всички снимки трябва да се предоставят в .JPEG,. PNG, .TIFF или друг подобен формат, позволяващ обработката им, и да бъдат в максимална резолюция. Всички предоставени снимки следва да бъдат със споделени права за използване в печатни и електронни издания.</p> <p> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Налични рекламни материали за общината в електронен формат (.PDF, .INDD, .EPS, .AI или други) или на хартиен носител; Всички предоставени материали следва да бъдат със споделени права за тиражиране, допечтване и използване в печатни и електронни издания.</p> <p> Поради съкратените срокове за подготовка (рекламните материали се очаква да бъдат готови в началото на м.юни) Ви <strong>молим да изпратите гореописаните материали и информация, с които разполагате, в срок до 13.03.2015 г. на следните координати</strong>:</p> <p> <strong>Бук Бутик ООД, </strong></p> <p> <strong>Михаела Димитрова </strong><a href="mailto:mihaela.dimitrova@book-boutique.com" target="_blank"><strong>mihaela.dimitrova@book-boutique.com</strong></a><strong> , тел. 02/ 873 1776, </strong></p> <p> <strong>Мартина Маринова </strong><a href="mailto:martina.marinova@book-boutique.com" target="_blank"><strong>martina.marinova@book-boutique.com</strong></a><strong> , тел. 02/ 873 1776.</strong></p> <p> Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация и въпроси.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <em>Кратко описание на разработваните материали можете да намерите <a href="/userfiles/files/Pril.1_Materiali_DR.pdf" target="_blank">тук</a>.</em></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> <strong>С уважение,</strong></p> <p> <strong>Екипът на </strong><strong>FPDD</strong></p> Wed,25 February 2015 16:49:22 +0200 Нов имиджов клип за град Русе http://fpdd.bg/bg/news/189-Нов имиджов клип за град Русе/ <div> На 24 февруари в Синема сити &ndash; Русе официално бе прожектиран за първи път новият имиджов клип за град Русе. Видеото е възложено на Клъстър &bdquo;Автономна платформа за граждански въздушни успуги&ldquo;. Проектът е по задание на Община Русе със средства, осигурени от програма &bdquo;Туризъм&ldquo; 2014.</div> <p style="clear:left;"> На събитието присъстваха кметът г-н Пламен Стоилов и неговият екип, министърът на туризма г-жа Николина Ангелкова, народни представители, гости от туристическия бранш и медии. В своето приветствие, кметът на Община Русе изказа своето желание създаването на този имиджов клип да бъде началото на една мащабна политика за развитие и връщане на позициите на града като водещ културен център. Г-н Стоилов допълни, че с помощта на иновативни и нестандартни практики всички институции в града ще работят за подобряване на туристическата инфраструктура чрез създаването на атрактивна градска среда, реновиране на културните сгради и развиване на туристическия маркетинг в града. Клипът, който представя Русе, показва неизчерпаем стремеж към развитие и просперитет на града, център на Дунавския район, заяви кметът.</p> <p style="clear:left;"> Клипът е изработен по предварително съгласуван сценарий и снимачен план, като всички необходими кадри са заснети в рамките на 12 дни, а общата работа по клипа е продължила почти 40 дни. Въздушните кадри са реализирани от &bdquo;УФО пауър&ldquo; &ndash; същия екип и техническо оборудване, с което са заснети и въздушните кадри на холивудски продукции в България като &bdquo;Непобедимите 3&ldquo;, &bdquo;Снайпер 5&ldquo; и други. Основната част от наземните кадри са дело на Николай Василиев. Озвучаването на български е изпълнено от професионален актьор &ndash; Любомир Кънев. Музиката е специално композирана за целта от Пламен Мирчев &ndash; Мирона.</p> <p style="clear:left;"> Народният представител Пламен Нунев също изказа своята подкрепа за развитието на туристическия бранш, а министърът на туризма г-жа Николина Ангелкова представи кратка презентация за концепцията за туристическо райониране. Тя наблегна на перспективите на града за развитие на културно-историческия, круизния, речния, еко и приключенски, шопинг туризъм.</p> <p style="clear:left;"> По-рано г-жа Ангелкова посети и единствения по рода си в България екомузей с аквариум. Министърът заяви, че е изключително впечатлена и ще включи музея в програмата на Министерството на туризма за посещения в Дунавския район. &nbsp;</p> <p style="clear:left;"> Може да видите и изтеглите видеото на адрес:</p> <p style="clear:left;"> <a href="https://www.ruse-bg.eu/bg/pages/535/index.html" target="_blank">https://www.ruse-bg.eu/bg/pages/535/index.html</a></p> Thu,26 February 2015 14:56:55 +0200 ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2015 http://fpdd.bg/bg/news/186-ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2015/ <p> Уважаеми колеги,</p> <p> Както знаете, в периода 12.-14. февруари 2015 г. в Интер Експо Център &ndash; София ще се проведе 32<sup>-то</sup> издание на Международната туристическа борса &bdquo;Ваканция и СПА Експо&ldquo;. Тази година в рамките на изложението ще бъдат представени три щанда от българското поречие на река Дунав &ndash; Област Видин, Община Свищов и Община Русе.</p> <p> С оглед предстоящото създаване на Туристически район &bdquo;Дунав&ldquo; според Концепцията за туристическо райониране на България (2014) и с цел засилване на усещането за принадлежност към един общ регион, сметнахме за подходящо да бъде проведена инциатива, обединяваща трите &bdquo;дунавски&ldquo; щанда.</p> <p> В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в играта &bdquo;Посети и спечели&ldquo;, чията основна цел е да повиши посещаемостта на щандовете на дунавските общини, с което да рекламира българския Дунав като единна дестинация с интересни атракции и възможности за туризъм.</p> <p> Правила на играта:</p> <p> 1. Посетете някой от трите &quot;дунавски&quot; щанда в Зала 3 на Интер Експо Център - Видин&nbsp;N&ordm;20, Свищов&nbsp;N&ordm;53 и Русе&nbsp;N&ordm;23 - от където ще получите картичка-носител.</p> <p> 2. Съберете визитки от трите щанда и ги подредете на картичката-носител.</p> <p> 3. Вземете своя подарък.</p> <p> Бихме се радвали да се включите в нашата инициатива!</p> <p> &nbsp;</p> <p> Поздрави,</p> <p> Екипът на FPDD</p> <p> &nbsp;</p> Mon,02 February 2015 17:21:11 +0200 МТ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за организацията на ЕСТИ http://fpdd.bg/bg/news/187-МТ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за организацията на ЕСТИ/ <p> На интернет страницата на Министерство на туризма е публикуван за обществено обсъждане проект на Нареджа за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).</p> <p> Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) включва Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от ЗТ, туристическа информация и статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.</p> <p> Чрез приемането на наредбата се цели подобряване на взаимодействието между държавните и общинските администрации и частните субекти, имащи отношение към създаването, развитието и реализирането на туристическия продукт, както и предоставянето на всички заинтересовани страни на съвременна, адекватна и актуална информация за всички елементи на туристическото предлагане. Чрез функционирането си Единната система за туристическа информация ще подобри информираността на потребителите на туристически услуги.</p> <p> С приемането на Наредбата ще се създаде единна (консолидирана) електронна актуална база данни (платформа) за регистрираните туроператори и туристически агенти, за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения (прилежащи към настанителна база и самостоятелни), за категоризираните туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях, за организациите за управление на туристическите райони, за туристическите сдружения, за туристическите информационни центрове, за сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове и за правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители &ndash; Национален туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.</p> <p> Чрез създаването на единен регистър на съществуващите в страната туристически атракции, съществен елемент от необходимата &bdquo;Туристическа информация&ldquo; като част от ЕСТИ, ще се подобри тяхното управление и реклама и ще се повишат приходите от реализираните в тях или чрез тях туристически услуги.</p> <p> Проектният текст можете да разгледате на сайта на <a href="http://tourism.government.bg/bg/discussion-news/ministerstvoto-na-turizma-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredba-za-organizaciyata-na-edi-1966-m268-a0-1.html" target="_blank">Министерство на туризма</a>&nbsp;или да изтеглите <a href="/userfiles/files/naredba_esti.pdf" target="_blank">тук</a>.</p> <p> Можете да изпращате предложения и мнения на адрес:&nbsp;<a href="mailto:ma.ivanova@mee.government.bg">ma.ivanova@mee.government.bg</a>&nbsp;в законоустановения срок.</p> Fri,06 February 2015 09:45:24 +0200 Пилотно тестване на ETIS в Дунавския регион http://fpdd.bg/bg/news/185-Пилотно тестване на ETIS в Дунавския регион/ <p> В периода юни &ndash; септември 2014 г. се проведе пилотно тестване в Дунавския регион на Европейската система&nbsp; от показатели за туризма (ETIS). Тестването на системата от индикатори бе възложено от FPDD на изследователски екип от катедра &bdquo;География на туризма&ldquo; на Софийски университет &bdquo;Св. Климент Охридски&ldquo;, паралелно на мащабно проучване на круизния туризъм по българския участък на р. Дунав.</p> <p> Процесът обхвана няколко етапа &ndash; предварителен (м. юни 2014 г.), 2 фази на теренни проучвания с стркутурирани и неструктурирани интервюта и въпросници (м. юли-август 2014 г.) и заключително посещение на всички дестинации от региона за срещи и обобщаване на събраната информация (м. септември 2014 г.).</p> <p> Шест общини от региона са подбрани за индивидуално пилотно тестване, тъй като се открояват като по-развити туристически дестинации &ndash; Видин, Белоградчик, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра, наред с цялостно проучване на Дунавския регион.&nbsp;</p> <p> Окончателните доклади от пилотното тестване на ETIS са публикувани в секция&nbsp;<em><a href="http://fpdd.bg/bg/page/fpdd%20materials" target="_blank">Ресурси / FPDD материали</a>.&nbsp;</em>Документът на Европейската комисия <a href="http://fpdd.bg/bg/page/punlications" target="_blank"><em>Европейска система от показатели за туризма - Набор от инструменти за устойчиви дестинации</em></a>&nbsp;можете да изтеглите <a href="http://fpdd.bg/bg/page/punlications" target="_blank">тук</a>.&nbsp;</p> Wed,03 December 2014 11:41:12 +0200 Представяне на резултатите от проучване на круизния туризъм по Дунав http://fpdd.bg/bg/news/183-Представяне на резултатите от проучване на круизния туризъм по Дунав/ <p> В рамките на първото издание на туристическия B2B форум &#39;Go2Balkans&#39; бяха представени резултатите от проучването на крузиния туризъм по българското поречие на р. Дунав, възложено от FPDD.</p> <p> Изследването се проведе в периода юни-ноември 2014 г. под ръководството на проф. Васил Маринов, доц. Мариана Асенова и доц. Вера Николова&nbsp;от катедра &quot;География на туризма&quot; на Софийски университет &quot;Св. Климент Охридски&quot; и с участието на студенти от бакалавърската и магистърската програма по туризъм. Проучването обхвана четирите основни български речни пристанища, на които акостират круизни кораби&nbsp;&ndash; Видин, Свищов, Русе и Силистра.</p> <p> Целта на проучването бе да генерира количествена и качествена информация за круизния туризъм по българския участък на р. Дунав, която да даде оценка за степента на неговото развитие и ефективност. Същевременно бе събрана и информация за пилотно тестване в Дунавския регион на Европейската система&nbsp; от показатели за устойчиво развитие на туризма (ETIS) &ndash; иновативен инструмент на Европейската комисия в подкрепа на устойчивото управление на туристическите дестинации. Тя включва данни за посетителите, местното население, предприемачите в туризма и управлението на туристическите дестинации.</p> <p> Като част от програмата на &#39;Go2Balkans&#39; доц. Мариана Асенова изложи акценти от резултатите от проучването, като изнесената презентация можете да разгледате <a href="/userfiles/files/Danube%20Cruise%20Tourism-Final.pdf" target="_blank">тук</a>.</p> <p> Окончателният доклад от изследването ще бъде публикуван на интернет страницата на FPDD и разпространен до заинтересовани страни от Дунавския регион и отговорни институции на местно и регионално ниво.</p> Mon,01 December 2014 10:04:50 +0200 МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Устройствен правилник на Министерство на туризма http://fpdd.bg/bg/news/184-МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Устройствен правилник на Министерство на туризма/ <p> На интернет страницата на Министерство на икономиката и енергетиката е публикуван за обществено обсъждане <a href="/userfiles/files/up_tourism_15.pdf" target="_blank">проект на Устройствен правилник на Министерство на туризма</a>.</p> <p> Проектният текст можете да разгледате на: <a href="http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/ministerstvoto-na-ikonomikata-i-energetikata-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekti-na-normativni-1942-m0-a0-1.html" target="_blank">http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/ministerstvoto-na-ikonomikata-i-energetikata-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekti-na-normativni-1942-m0-a0-1.html</a>&nbsp;или да изтеглите <a href="/userfiles/files/up_tourism_15.pdf" target="_blank">тук</a>.</p> Mon,01 December 2014 13:00:02 +0200 Министърът на туризма пое поста си http://fpdd.bg/bg/news/182-Министърът на туризма пое поста си/ <p> Новият министър на туризма Николина Ангелкова определи поемането на поста като огромно предизвикателство и отговорност. Тя обяви, че в работата си ще залага на широк обществен диалог за отрасъла и припомни, че обособяването на самостоятелно министерство в сектора бе един от основните предизборни ангажименти, поети пред туристическия бранш.</p> <p> Туристическият сектор формира около 15% от БВП на страната ни. България има огромен туристически потенциал, който трябва да се разгърне със съвместните усилия на държавата, бизнеса, научните среди, местната власт и с всички заинтересовани страни, каза още Ангелкова.</p> <p> Тя подчерта, че ще разчита на диалога с тях, което ще помогне да се реализира заложеното в Стратегията за устойчиво развитие на българския туризъм включително чрез привличане на повече средства по европрограми и проекти, за да се превърне България в целогодишна туристическа дестинация. Стратегията и нормативните документи в сектора ще бъдат обсъдени отново с всички заинтересовани страни.</p> Mon,10 November 2014 14:40:15 +0200 Информационен тур в Австрия на тема велотуризъм http://fpdd.bg/bg/news/180-Информационен тур в Австрия на тема велотуризъм/ <p> Шест представители от дунавските общини посетиха района на Линц, Австрия, между 27ми и 29ти октомври. Централната тема на информационното пътуване, организирано от FPDD, беше &bdquo;Развитие на велотуризма&ldquo;. Съобразно нея, за тура беше избран районът около Линц, Австрия, предвид водещото му място като дестинация за вело туризъм и връзката му с българския Дунавски регион посредством Евро Вело 6.</p> <p> В рамките на пътуването представители от общините Белоградчик, Белене, Свищов, Русе и Тутракан&nbsp;имаха възможност да се запознаят с добри практики в областта на вело туризма, както и сами да пропътуват част от дунавския вело-път на колело. Бяха проведени срещи с всички потенциално заинтересовани от развитието на велотуризма страни, в т.ч. администрации, туристически организации, частен сектор.&nbsp;</p> <p> Снимки от тридневния тур можете да разгледате в галерията.</p> Mon,03 November 2014 16:04:19 +0200 МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Концепция за туристическо райониране на България http://fpdd.bg/bg/news/179-МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Концепция за туристическо райониране на България/ <p> В секция &quot;Проекти за обществено обсъждане&quot; на ингтернет страницата на Министерство на икономиката и енергетиката е публикуван проект на Концепция за туристическо райониране на България, разработена на основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ).</p> <p> Обособяването на туристически райони в страната се прави с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.</p> <p> Предложената в Концепцията схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособени са 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.</p> <p> В проекта се предлагат географски наименования на районите и са обособени центрове на съответните райони. За всеки туристически район са предложени основна и разширена специализация. В този смисъл, основната специализация е комбинация от два вида туризъм, които в съчетание определят уникалността на районите, разширената&nbsp; специализация включва освен основните и до 4 допълващи вида туризъм.</p> <p> Допълнителна информация, както и проектния текст на Концепцията, можете да намерите на:&nbsp;<a href="http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/mie-publikuva-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-koncepciya-za-turistichesko-raionirane-na-balgariya-1894-m0-a0-1.html" target="_blank">http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/mie-publikuva-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-koncepciya-za-turistichesko-raionirane-na-balgariya-1894-m0-a0-1.html</a>.</p> <p> Можете да подавате вашите предложения и становища по Концепцията в 14-дневен срок на електронен адрес: <a href="mailto:ma.ivanova@mee.government.bg">ma.ivanova@mee.government.bg</a>.&nbsp;</p> Fri,31 October 2014 15:20:20 +0200 МИЕ популяризира слабо познати туристически обекти в България http://fpdd.bg/bg/news/175-МИЕ популяризира слабо познати туристически обекти в България/ <p> Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) стартира инициатива за популяризиране на малко известни културни и природни забележителности в България. В списъка на обектите са подбрани 50 исторически паметника, природни феномена, етнографски комплекса. Идеята на кампанията е да се предложат интересни маршрути, които ще стимулират всички сектори на вътрешния туризъм.</p> <p> Онлайн формулярът с 50-те обекта е качен на сайта на МИЕ (можете да го изтеглите <a href="/userfiles/files/formul-50-obekta-110914.pdf" target="_blank">тук</a>). Във формуляра има място за печат от всеки обект. Запалените туристи, които съберат минимум десет печата при посещенията си, могат да участват в томбола с награди пет таблета, пет фотоапарата и десет туристически раници.</p> Thu,18 September 2014 10:15:33 +0200 Ново лого и рекламна кампания за Трансграничен регион Румъния - България http://fpdd.bg/bg/news/176-Ново лого и рекламна кампания за Трансграничен регион Румъния - България/ <p> Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) представя резултатите от проект &ldquo;Обща Стратегия за устойчиво териториално развитие на&nbsp; трансграничния регион&nbsp; Румъния-България&rdquo;, изпълняван съвместно от 12 партньора в двете страни през 2012 &ndash; 2014 г, на пресконференция в Гранд Хотел &quot;Рига&quot; - Русе.</p> <p> Проектът прилага общ и интегриран подход за цялата трансгранична зона. Превръщането на&nbsp; река Дунав от междудържавна граница в мост за партньорство и сътрудничество между двете страни е дългосрочна цел, към която трябва да се върви с реализацията на много и различни проекти.&nbsp;Целта му е да се хармонизират икономически, социални, екологични и културни политики, насочени към подобряване на живота в целия трансграничен регион. Чрез прилагане на интегриран и устойчив подход, партньорите по проекта идентифицират основните проблеми, и реализират мерки, насочени към преодоляване на пречките, обусловени от националните граници и етапа на развитие на всяка от страните.&nbsp;</p> <p> Стратегическият характер на проекта се определя от участието в него на два централни административни органа &ndash;&nbsp; министерствата на двете държави, отговорни за националната политика в Румъния и България по отношение на регионалното развитие, териториалното и градското планиране. Проектът определя и изгражда нова рамка за сътрудничество, насочена към ефективно използване на териториалния капитал, подобряване на&nbsp; конкурентоспособността и иновациите, както&nbsp; и за опазване и подобряване на околната среда. Подпомага процесите на планиране в двете държави за следващия период (2014-2020) чрез идентифициране и приоритизиране на интервенции с голямо влияние върху трансграничното развитие.</p> <p> Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за Регионално развитие, правителствата на Румъния и България (12,5%) и съфинансиране&nbsp; от 2,5%&nbsp; на партньорите, при&nbsp; актуализирана&nbsp; финансова рамка от близо&nbsp; 4 млн. EUR.&nbsp; Водещият партньор при реализацията на проекта е Румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация. Другите партньори са Министерство на Регионалното Развитие - България, Румънска асоциация на електронните и софтуерни бизнеси - Букурещ, Асоциация Европроекти - Румъния, Национална администрация за мелиорация &ndash; Олтения, 6 Областна администрация - Плевен, Агенция за развитие на човешките ресурси - Русе, Център за подкрепа на малкия и среден бизнес - Русе, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция &ndash; София, Българска Асоциация за&nbsp; Алтернативен&nbsp; Туризъм, Община Велико Търново и Асоциация на дунавските общини &ndash; гр. Белене.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p> Сред основните резултати от изпълнението на проекта са:</p> <ul> <li> цялостна оценка и анализ на социално-икономическото състояние и конкурентоспособността на трансграничния район Румъния &ndash; България.</li> <li> общи методологии за анализи&nbsp;при подхода&nbsp;към разработване на Общата стратегия, които ще допринесат за обмен на опит между централната и местните администрации, инвеститори и проектанти от двете страни, както и други заинтересовани страни.</li> <li> Обща стратегия за устойчиво териториално и икономическо развитие на трансграничния район Румъния &ndash; България -&nbsp;предлага нови политики с цел осигуряване на последователен и ефективен подход за развитие по двата бряга на река Дунав: създаване на набор от стратегически цели, определяне на насоки за действие, идентифициране на приоритетни направления и набелязване на конкретни мерки за постигане на тези цели.</li> <li> Създадена е обща оперативна териториална база-данни за румънско-българския трансграничен район, която да се използва свободно от всички заинтересовани страни. Основен компонент от базата данни е изцяло нов референтен слой земно&nbsp;покритие основан на индустриалния стандарт ISO 19144-2 и изграден чрез интеграцията на базови спътникови данни от Европейската Програма COPERNICUS в комбинация с наземни (in-situ)&nbsp; данни от системата за Идентификация на Земеделските Парцели и националната ортофотокарта. Базата данни представлява първото по-всеобхватно тестване на пригодността на изискванията по INPSIRE на транс-гранично ниво и е пилотен пример в подкрепа на изграждането на инфраструктурата за референтни данни и услуги (DRDSI) по Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Методиката за изграждане на референтия слой е създадена в сътрудничество с Обединения Изследователски Институт на Европейската Комисия (DG JRC).</li> <li> Разработени са&nbsp; инструменти за наблюдение/ мониторинг на териториалното развитие.</li> <li> Изпълнени са&nbsp; 7 секторни пилотни проекти,&nbsp;тестващи и&nbsp; демонстриращи възможностите за по-нататъшно трайно изпълнение на Стратегията.</li> <li> Повишена е осведомеността&nbsp; в трансграничния район Румъния &ndash; България за съществуващите общи проблеми и съвместното им устойчиво решаване, чрез широка медийна кампания: серия от публикации в националния и регионалния печат, радио &bdquo;Дарик&ldquo;,&nbsp; регионални радиостанции, национална и регионални телевизионни канали, интернет кампания.</li> <li> Създаден&nbsp;е общ Регионален бранд на трансграничната територия, който вече се промотира&nbsp; в двете страни, чрез серия от рекламно-информационни продукти, включително и 9 билборда в българската част на трансграничния регион.</li> <li> Предоставени са&nbsp; информация и знания сред основните заинтересовани страни в румънско-българския трансграничен регион.</li> </ul> Thu,18 September 2014 14:52:57 +0200 МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за http://fpdd.bg/bg/news/178-МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за/ <p> В секция &quot;За обществено обсъждане&quot; на интернет страницата на МИЕ е публикуван проект на&nbsp;Наредба за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене, разработена на основание чл. 122, ал. 4 от Закона за туризма.</p> <p> С нея се регламентират условията и редa, при които туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене (туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване) получават определена категория, както и се посочват случаите, при които се отказва определяне на категория, както и се прекратява или понижава определената категория.</p> <p> Допълнителна информация, както и проектния текст на наредбата, можете да намерите на:&nbsp;<a href="http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredba-za-opredelyane-na-kategoriya-otkaz-prekratyava-1846-m268-a0-1.html" target="_blank">http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredba-za-opredelyane-na-kategoriya-otkaz-prekratyava-1846-m268-a0-1.html</a>.</p> <p> Предложения и мнения могат да бъдат изпращни на адрес: <a href="mailto:ma.ivanova@mee.government.bg">ma.ivanova@mee.government.bg</a> в законоустановения срок.<br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> Wed,24 September 2014 11:17:41 +0200 МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на ТИЦ и националната мрежа на ТИЦ http://fpdd.bg/bg/news/177-МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на ТИЦ и националната мрежа на ТИЦ/ <p> В секция &quot;За обществено обсъждане&quot; на интернет страницата на МИЕ е публикуван проект на Наредба за единните стандарти и за организацията на дейността на ТИЦ и националната мрежа на ТИЦ, разработена на основание чл. 58, ал. 4 от Закона за туризма.</p> <p> Единните стандарти за работа на ТИЦ, включени в нормативния документ представляват набор от изисквания, спецификации и характеристики, които&nbsp; регламентират и унифицират начина на работа на ТИЦ в България, така че ТИЦ да разкриват и задоволяват информационните потребности и да предоставят качествено обслужване на действителните и потенциалните посетители и туристи на страната и на дестинацията по местонахождение на центъра.</p> <p> Допълнителна информация, както и проектния текст на наредбата, можете да намерите на:&nbsp;<a href="http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredbata-za-edinnite-standarti-i-za-organizaciyata-na-1840-m268-a0-1.html" target="_blank">http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/mie-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-naredbata-za-edinnite-standarti-i-za-organizaciyata-na-1840-m268-a0-1.html</a>.</p> <p> Предложения и мнения могат да бъдат изпращни на адрес: <a href="mailto:ma.ivanova@mee.government.bg">ma.ivanova@mee.government.bg</a> в законоустановения срок.<br /> &nbsp;</p> Wed,24 September 2014 10:59:35 +0200 Партньорско споразумение за Програмния период 2014 - 2020 http://fpdd.bg/bg/news/174-Партньорско споразумение за Програмния период 2014 - 2020/ <p> Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо 7,6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване в периода 2014 &ndash; 2020 г. (по текущи цени, включително финансиране на европейското териториално сътрудничество и средствата за инициативата за младежка заетост). България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.</p> <p> Инвестициите на ЕС ще помогнат в борбата с безработицата и ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността и икономическия растеж чрез подпомагане на иновации, обучение и образование в градове и селски райони. С тяхна помощ ще се стимулират предприемачеството, борбата със социалното изключване и ще се подкрепи развитието на екологосъобразна и ресурсно ефективна икономика.</p> <p> За допълнителна информация посетете: <a href="http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=BG&amp;id=1603&amp;lang=bg" target="_blank">www.ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=BG&amp;id=1603&amp;lang=bg</a></p> Fri,08 August 2014 12:31:02 +0200 Проект на Концепция за туристическо райониране на България http://fpdd.bg/bg/news/173-Проект на Концепция за туристическо райониране на България/ <p> По поръчка на Министерството на икономиката и енергетиката Националният център за териториално развитие изготви проект на Концепция за туристическо райониране на България. Концепцията се подготвя в изпълнение на Закона за туризма и има за цел да дефинира броя, обхвата и седалищата на туристическите райони, чрез които се очаква да се осъществява формирането на регионални туристически продукти и регионалния маркетинг.</p> <p> Проектът на Концепцията не е окончателен и е предложен за обществено обсъждане, като са анкетирани всички общини и други заинтересовани лица и е проведена серия от обществени обсъждания. Съгласно Закона за туризма Концепцията за туристическо райониране влиза в сила със заповед на Министъра на икономиката и енергетиката.</p> <p> Резюме на Концепцията можете да намерите в секция &quot;Ресурси&quot; или да свалите <a href="/userfiles/files/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20-%20Final2.doc" target="_blank">тук</a></p> <p> &nbsp;</p> Mon,14 July 2014 10:35:39 +0200 Нов проект на Програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020 http://fpdd.bg/bg/news/171-Нов проект на Програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020/ <p> <strong>Подготвена е втората версия на Програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020</strong></p> <p> Министерство на регионалното развитие публикува втора, преработена версия на проекта на програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за Предприсъединителна помощ (ИПП). В нея са взети под внимание постъпилите по време на общественото обсъждане коментари и забележки, включително и голяма част от предложенията на FPDD.</p> <p> За повече информация и свързани документи: <a href="http://Програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020">http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&amp;id=5533</a></p> <p> Втората версия на Програма за ТГС България - Сърбия можете да изтеглите <a href="/userfiles/files/BUL_SER_v2.pdf" target="_blank">тук</a></p> Wed,09 July 2014 15:25:56 +0200 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 http://fpdd.bg/bg/news/172-Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030/ <p> На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана<strong> Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030</strong>.&nbsp;</p> <p> Документът има за задача да осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа дестинация, да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия, да се опира в максимална степен на информацията, придобита от маркетинговите проучвания, доклади, анализи и прогнози в т.ч. на международни източници като Световната туристическа организация към ООН, Европейската туристическа комисия, World Tourism &amp; Travel Council, Euromonitor, Eurostat и др., да отчита очакванията и намеренията на всички заинтересовани страни, да е съобразена с изискванията за създаване на правилно, реалистично и стабилно позициониране на България на целевите пазари и да бъде гъвкава.</p> <p> Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г. подготвя набор от дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, диверсификацията на туристическия продукт, възстановяване и поддръжка на съществуващи туристическо зони и подобряване облика на дестинацията като цяло.</p> <p> За допълнителна информация можете да посетите <a href="http://www.strategy.bg" target="_blank">www.strategy.bg</a>.</p> <p> Можете да изтеглите документа <a href="/userfiles/files/Strategy%20for%20Sustainable%20Tourism%20Development%20in%20Bulgaria%202014-2030.pdf" target="_blank">тук</a>.</p> <p> &nbsp;</p> Wed,09 July 2014 15:26:26 +0200