Оценка на удовлетвореността от дейността на FPDD за периода на реализация на проект "Насърчаване на икономиката и заетостта".