Екип

Ние сме:

Кнут Гербер – Консултант, Немско дружество за международно сътрудничество (GIZ)
knut.gerber@giz.de

Евгени Спасов – Експерт „Туристическо развитие“, Министерство на туризма, София
e.spasov@fpdd.bg

Христомир Христов – Консултант, Контактен център „Дестинация Дунав“, София
h.hristov@fpdd.bg

Михаил Михов - Експерт „Туризъм“, Контактен център „Дестинация Дунав“, Русе
m.mihov@fpdd.bg

Кристина Рашкова – Офис администратор, Контактен център „Дестинация Дунав“, София
k.rashkova@fpdd.bg

Нейра Селимович – Стажант, Контактен център „Дестинация Дунав“, София
n.selimovic@fpdd.bgСподелете