НачалоРесурси Полезни публикации

Полезни публикации


Наръчник за европейско финансиране на туристическия сектор (2014 - 2020), Европейска комисия, 2014 г. (en)

   


Поредица наръчници: Как да използваме структурните фондове в политиката за МСП и предприемачеството, Европейска комисия, 2013 г. (bg, en)

     


Европейска система от показатели за туризма (ETIS) - Набор от инструменти за устойчиви дестинации, Европейска комисия, 2013 г. (bg, en)

     

 Споделете