НачалоРесурси Рекламни материали

Рекламни материали


Пътеводител Българският Дунав, FPDD (bg, en)

     


Брошура Римско наследство по Българския Дунав, FPDD (bg/en)

Брошура Българският Дунав: Природа и активен туризъм, FPDD (bg/en)

Брошура Cruise Routes along the Bulgarian Danube, FPDD (en)

Брошура Обекти на ЮНЕСКО по Българския Дунав, FPDD (bg/en)

Брошура Винени пътешествия по Българския Дунав, FPDD (bg/en)

Брошура Събития и празници по Българския Дунав, FPDD (bg/en)


FPDD флаер (bg/en)


Маршрути "По пътя на римските императори" и "По пътя на виното", DCC (bg, en)

    


Брошура по проект 'TRANSDANUBE - Sustainable Transport and Tourism along the Danube', DCC (en)


Имидж брошура Дестинация Дунав, МТ (de)


Културен център за лозарство и винарство - Сухиндол (en/bg)

Предложения за винарски маршрути в Дунавския регион (en/bg)

 Споделете