НачалоПроекти Оперативни програми 2014 - 2020 ОП "Региони в растеж" (ОПРР)

ОП "Региони в растеж" (ОПРР)

В края на месец май, 2014 г. беше публикуван одобрения проект на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. , който да послужи при официалните преговори с Европейската комисия.

За повече информация и свързани документи: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx.

Проект на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., изпратен за одобрение до Европейската комисия, можете да изтеглите тук.

Индикативна Годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 за 2015 г. можете да намерите тук.

 Споделете