НачалоПроекти Европейски културни маршрути в Средното и Долно течение на Дунав

Европейски културни маршрути в Средното и Долно течение на Дунав

„Европейски културни маршрути в Средното и Долно течение на река Дунав – По пътя на Римските Императори и По пътя на виното“ е международен проект за развитие и маркетинг на транс-национални културно-туристически маршрути в България, Румъния, Сърбия и Хърватия. Водеща организация е Дунавски компетентен център (DCC) - Сърбия, а от българска страна участват Община Русе и Министерство на икономиката и енергетиката. Целта на проекта е създаването на на два маршрута и интегрирането им в транс-национални и транс-гранични туристически продукти, в които основните притегателни елементи са съответно културно-историческото наследство от Римската епоха и ено-културата на региона.

„По пътя на Римските Императори“ включва по пет обекта от всяка страна, като в България това са крепостта „Калето“ - Белоградчик, старинния град „Улпия Ескус“ - Плевен, античният военен лагер „Нове“ - Свищов, античната крепост „Сексагинта Приста“ - Русе и римската гробница в Силистра.

При подбора на винарски изби във всяка от четирите държави са обособени по три "винарски района", като в българските крайдунавски зони това са: Северозападен (около Видин), Северен (около Русе, Свищов) и Северен централен (около Плевен).

През м. април 2014 г. стартира втората част на проекта - „Европейски културни маршрути в Средното и Долно течение на река Дунав II – По пътя на Римските Императори и По пътя на виното навлизат на пазара“, чието изпълнение ще продължи 18 месеца. Целта на проекта е маршрутите "По пътя на римските императори" и "По пътя на виното" да бъдат въведени на туристическия пазар посредством:

 • подобряване и стимулиране конкорентноспособността на туристическите продукти, включени в маршрутите;
 • засилване на вътрешната кохезия между обектите от маршрутите и ключови заинтересовани страни; и
 • подобряване на видимостта и пазарното развитие на маршрутите.

По време на изпълнението на проекта и след края му се очакват следните ползаи:

 • подобряване качеството на туристическите продукти и услуги;
 • увеличаване атрактивността на маршрутите чрез разнообразяване на предлаганите продукти и услуги;
 • повишаване на броя посетители по маршрутите поради повишаване видимостта и пазарното развитие и по-активното участие на МСП, местни власти и заинтересовани туроператори.
 • сертифициране на маршрута "По пътя на римските императори" като "Културен маршрут на Съвета на Европа".

Водеща организация: Дунавски компетентен център (DCC) - Сърбия
Партньори:

 • Община Русе - България
 • Национална туристическа администрация - Румъния
 • Хърватска стопанска камара - Хърватия
 • ALCOVIN S.R.L. - Румъния
 • Globtour Event d.o.o. - Хърватия
 • Национална туристическа организация на Сърбия - Сърбия

Брошура "По пътя на римските императори и По пътя на виното" (bgen)

     

"Наръчник за управление на посетителите на тематични културни маршрути" (bgen)

     

 

 Споделете