Програма за ТГС Румъния - България

За програмния период 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез шест приоритетни оси:

  • Добре свързан регион;
  • Зелен регион;
  • Безопасен регион;
  • Квалифициран и приобщаващ регион;
  • Ефикасен регион;
  • Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.

Общият бюджет на Програмата е 258 504 125 евро, от които средствата от Европейския Фонд за Регионално развитие са 215 745 513 евро.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020.

Свързани документи:

Пълен текст на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 (en)

Приложения към Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 (en, .rar)

Резюме на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 (bg)Споделете