Начало Новини Рекламни материали за Дунавския регион

Рекламни материали за Дунавския регион

Уважаеми колеги и приятели,

В хода на досегашната дейност на FPDD и на съвместната работа с Вас, установихме висока степен на фрагментираност в усилията на заинтересованите лица да се популяризира Дунавския рагион, както и почти пълната липса на маркетингови действия за единно представяне и продажба на региона като цялостна и единна туристическа дестинация. 

В същото време, благодарение на регулярните мониторингови анкети за дейността на FPDD, регистрирахме висока степен на интерес от Ваша страна за вътрешнорегионално партньорство и подкрепа от страна на FPDD в областта на маркетинга и рекламата.

Ето защо, с оглед наближаващия край на проект „Насърчаване на икономиката и заетостта“ и най-вече в контекста на предстоящото туристическо райониране на България и формирането на Дунавски туристически район, решихме да пристъпим към издаване на пакет рекламни материали за Дунавския регион, с което да подпомогнем Вас, Министерство на туризма и бъдещата Организация за управление на района.  Чрез тях се надяваме да постигнем:

  • Цялостно и единно представяне и по-добра разпознаваемост на региона;
  • Разширяване на потенциалните целеви групи (вкл. туроператори);
  • Улеснено и иновативно разпространение – материалите ще могат да бъдат сваляни и четени от всяко устройство, по-удобни са за уеб-разпространение, вкл. социални мрежи и др.
  • Възможност всеки заинтересован безплатно да качи продуктите на страницата си;
  • Безплатно предоставяне на завършените файлове за хартиен печат или размножаване на ел. носител;
  • Захранване с информация за българския участък на р. Дунав на платформата за Дунавския регион danube.travel;
  • Осигуряване на първична информация и базово форматиране за QR-кодове за отделните обекти;
  • Осигуряване на първична информация и базово форматиране за захранване на евентуален DMO-уебсайт.

Разработените пътевеодител и шест тематични брошури можете да разгледате тук (Молим да имате предвид, че публикуваният формат е временен и цели да Ви запознае с дизайна и съдържанието на материалите. Предстои публикуване на онлайн версия за разглеждане.).

В кратки срокове предстои всички материали да бъдат подготвени в електронен формат (.еpub) в две езикови версии - на български и на английски език. Oтпечатани са ограничени тиражи на хартиен носител, които ще бъдат предоставени на Министерство на туризма и на партньори от региона, оказали съдействие в процеса на разработване на материалите. Електронните версии за допечат ще бъдат предоставени безвъзмездно на Министерство на туризма, заинтересовани страни от региона (общини, туристически организации) и на бъдещата ОУ на Дунавски туристически район. 

Използваме възможността да изразим сърдечна благодарност на партньорите от региона, който откликнаха на нашата покана за набиране на начална информация и ни съдействаха през целия процес на работа. Специални благодарности и на екипа от Бук Бутик ООД, на който бе възложена предпечатната подготовка и печата на рекламните материали.

Искрено се надяваме материалите да бъдат интересни и полезни за Вас. Бихме се радвали да получим Вашето мнение и оценка за разработените продукти на нашия електронен адрес office.sofia@fpdd.bg или директно от полето за връзка с нас.

Поздрави,

Екипът на FPDDСподелете